Förslag storskaliga scenproduktioner

Följande videoexempel är förslag på scenproduktioner lämpliga för storskaligt framträdande. Förslagen anpassas efter den specifika produktionens behov. Nedanstående produktioner skyddas av upphovsrättslagen och tillhör Taste of Sound AB och Moneeo. 

Nedanstående produktioner är endast avsedda som exempel på det konstnärliga uttryck och tekniska lösningar som Taste of Sound & Moneeo har som sitt signum. Utifrån dessa exempel skräddarsyr vi en konstnärlig och teknisk lösning specifikt för resp projekt. Kopiering av dessa koncept utan Taste of Sound & Moneeo’s medverkan är således ej tillåtet.

Moneeo instrument - Cube

2 st Kuber är instrumenten som Per & Iréne spelar på. Rörlig grafik projiceras på kuberna i perfekt sync med musiken som framförs. Grafiken blir på så vis en lika stor del av musikinstrumentet som ljudet som hörs.

Det är även möjligt att komplettera med fler projektionsytor på antingen skärma, dukar, eller andra kub-liknande objekt. Exempelvis containrarna.

Moneeo instrument - Millitrigg

Ett “träd” av fjädrande pads spelas genom att Moneeo slår på padsen, vilket är synligt på stort avstånd. I det här framträdandet är en transparent slöja placerad framför Moneeo, där grafik projiceras.

Moneeo instrument - Voxotroner

2 st grönt lysande svängda tuber spelas av Moneeo genom att Per & Iréne “sjunger” in i rören, som i kombination med en ljudprocessor tweakar ljudet till en ambient ljudmiljö.

Moneeo instrument - Tubofon

Ett stålrör är försett med sensorer som mäter hur rörets svingas i luften. Elektroniska klanger genereras och man ser tydligt kopplingen mellan det man hör och Pers rörelser med röret. Det här verket kan även utvecklas med andra material/objekt än just ett järnrör.

Stocken

En stock, eller annat objekt förses med en kontaktmikrofon som känner av när man knackar, slår, smeker eller spelar på stocken på annat sätt. Ljudet från kontaktmikrofonen förstärks och bearbetas så att nya typer av ljud och klanger uppstår.

Moneeo instrument - Traces of Light

Ett performance där varje ljud även är kopplat till ljudet i en lampa. När man hör ett ljud, ser man även ljudet i form av ljus. Traces of Light är ett projekt som handlar om neuroplasticitet, som är den fantastiska egenskapen att hjärnan formar sig efter den miljö den befinner sig i.

Drumlight - Lab

LAB-exempel, speciellt framtaget för Sundsvall projektet.
30 st trumslagare. Varje trumma är kopplade till varsin lampa, så att lampan lyser till när de slås an.

Motion Tracking av dansare / aktörer

Dansare / aktörers rörelser genererar grafik i realtid som projiceras på stora skärmar, container-väggar, transparenta tyger eller LED skärmar bakom aktörerna.

Spela på Gävle / Sundsvall

Moneeo besöker staden och spelar in ljud som är viktiga för stadens identitet och skapar ett musikaliskt videoverk som låter stadens ljud bli till musik.